Τεχνικός (Ορά)

Η Παραδεισιώτης Λτδ ζητά να προσλάβει ικανό και έμπειρο άτομο για τη θέση του Τεχνικού, στις εγκαταστάσεις του Πτηνοσφαγείου στο χωριό Ορά, Λάρνακας.

 

Απαιτήσεις

 • 2 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση απαραίτητη.
 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση σε μονάδα παραγωγής θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Πτυχίο/δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού ή άλλου αντίστοιχου κλάδου θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Πολύ καλή γνώση μηχανολογικών κατασκευών και μηχανημάτων παραγωγής.
 • Επιθυμητές γνώσεις ηλεκτρολογίας.
 • Ικανότητα πρωτοβουλίας και επίλυσης προβλημάτων.
 • Υπευθυνότητα, επαγγελματισμός και δυνατότητα ομαδικής εργασίας.
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

Περιγραφή εργασίας

 • Έγκαιρη διάγνωση και επίλυση τεχνικών θεμάτων.
 • Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων βάση προγράμματος.
 • Συντήρηση των εξωτερικών εγκαταστάσεων.
 • Συμπλήρωση εγγράφων βάση των διαδικασιών που ακολουθεί η εταιρεία.
 • Συνοδεία εξωτερικών συνεργατών.
 • Εκπαίδευση εργατικού δυναμικού στην χρήση των μηχανημάτων.
 • Τήρηση μητρώου εξοπλισμού και μηχανημάτων.
 • Εκτέλεση συναφών εργασιών.

Γενικές πληροφορίες θέσης

 • Άμεση πρόσληψη.
 • Η απασχόληση είναι πλήρης, με έδρα της θέσης το χωριό Ορά στην Λάρνακα.
 • Προσφέρεται 13ος μισθός με τη συμπλήρωση 6 συνεχόμενων μηνών εργασίας.
 • Δυνατότητα συμμετοχής σε σχέδιο ιδιωτικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης της εταιρείας.
 • Δυνατότητα αγοράς προϊόντων της εταιρείας σε ελκυστικότερες τιμές.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω email στο careers@paradisiotis.com.

Apply

  Οδηγός

  Η Παραδεισιώτης Λτδ αναζητά οδηγό για μεταφορά ζωντανών κοτόπουλων από όλες τις επαρχίες προς το χωριό ΟΡΑ, Λάρνακα. Βασικές Αρμοδιότητες/Καθήκοντα Υποψηφίου: Άρτια επαγγελματική οδήγηση και

  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

  Η Παραδεισιώτης Λτδ ζητά να προσλάβει ικανό και έμπειρο άτομο για τη θέση του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, στις εγκαταστάσεις της στο χωριό Ορά. Προσόντα: Πτυχίο Ηλεκτρολόγου