Πρώτη Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης

 

 

 

Έχοντας περιβαλλοντική συνείδηση, η εταιρεία Παραδεισιώτης Λτδ ψάχνει και μελετά τρόπους ελαχιστοποίησης της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, με νέες ιδέες και μεθόδους.

Μετά λοιπόν από πολύχρονη μελέτη και ενημέρωση, προχώρησε στη σύναψη της Πρώτης σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης με Χρηματοδότηση από Τρίτους (μέθοδος ESCO-Energy service company) με τον πάροχο Ενεργειακών Υπηρεσιών E&B (ENERGY & BEYOND) LTD.

Σημαντικά οφέλη από την εφαρμογή του συγκεκριμένου φωτοβολταϊκού συστήματος είναι η εξοικονόμηση ενέργειας γύρω στις 480000kWh όπως επίσης και η σημαντική εξοικονόμηση στις εκπομπές Διοξειδίου του Άνθρακα CO2 της τάξεως των 364 τόνων ετησίως. Αξίζει να σημειωθεί ότι το φωτοβολταϊκό σύστημα της πρωτοπόρας Γερμανικής εταιρείας ALEO SOLAR GmbH, έχει απόδοση πέραν των 25 χρόνων.  

Υπεύθυνη για την εγκατάσταση του είναι η εταιρεία SUNTECHNICS LTD, θυγατρική του Ομίλου GDL Green Energy Ltd.

Οπωσδήποτε η Σύμβαση καλύπτεται νομοθετικά, από των ‘Περί Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες’ Νόμων του 2009 έως 2014, και των βάσει του Νόμου εκδοθέντων Κανονισμών Κ.Δ.Π. 201/2014 περί  ‘Πάροχων Ενεργειακών Υπηρεσιών’.

Η Παραδεισιώτης έχει βραβευτεί στο παρελθόν με βραβείο Εξοικονόμησης Ενέργειας.

Η πιο πρόσφατη βράβευση της είναι με το βραβείο Καινοτομίας 2018 για την εφαρμογή της μηχανής Cubora στις φάρμες της, με την οποία επιτυγχάνεται 60% εξοικονόμηση ενέργειας!

Στόχος της Παραδεισιώτης Λτδ είναι η συνεχής αναζήτηση τρόπων και μεθόδων μεγιστοποίησης του ποσοστού προστασίας του περιβάλλοντος κατά την εργασία της και όχι μόνο.