Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από Ε.Ε & Κυπριακή Δημοκρατία-Πρόγρ. Αγρ. Ανάπτυξης 2014-20 Μέτρο/Καθεστώς 4.2