Περιγραφή Προϊόντος:

Ολόκληρο Kουνέλι εισαγωγής σε κατεψυγμένη μορφή.

Tags: Family