Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της Παραδεισιώτης

Στην Παραδεισιώτης θεωρούμε ότι είμαστε καλοί εταιρικοί πολίτες βάσει του τρόπου που προσελκύουμε, εκπαιδεύουμε και αναπτύσσουμε το προσωπικό μας, του τρόπου με τον οποίο συνεισφέρουμε στο σύνολο της κοινωνίας και βάση του σεβασμού που δείχνουμε στο περιβάλλον.

Ένας βασικός στόχος μας, είναι η διασφάλιση των καλύτερων εργασιακών συνθηκών για το προσωπικό μας, με τη συνεχή επένδυσή μας σε μονάδες που προσφέρουν ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και μέσω της εφαρμογής αναγνωρισμένων μέτρων υγιεινής και ασφάλειας. Επιπλέον, στις αρχές του 2010 εγκρίθηκαν οι διαδικασίες OHSAS και πιστοποιηθήκαμε με TUV CYPRUS LTD και TUV NORD.

Αναγνωρίζουμε ότι η κοινωνική μας ευθύνη είναι αναπόσπαστο μέρος των αξιών μας και το αποδεικνύουμε έμπρακτα μέσω μιας σειράς επιχορηγημένων ή μη προγραμμάτων.

Προσπαθούμε να περιορίσουμε την επίδραση των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων στο περιβάλλον ελαχιστοποιώντας τα απόβλητά μας, αξιοποιώντας τα απόβλητα νερά, κάνοντας χρήση ανακυκλώσιμων προϊόντων όποτε αυτό καθίσταται δυνατόν και χρησιμοποιώντας την πιο φιλική προς το περιβάλλον διαθέσιμη τεχνολογία.

Βραβεία:

Βραβείο Εξοικονόμησης Ενέργειας.