Μυλος Ζωοτροφών

Η μονάδα παρασκευής ζωοτροφών, μέρος της εταιρείας ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΤΗΣ ΛΤΔ προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και υιοθετώντας πρότυπα υψηλής ποιότητας λειτουργεί το εργοστάσιο της στην Βιομηχανική περιοχή της Αραδίππου στην επαρχία Λάρνακας από το 2006.

Οι ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις για την παραγωγή ζωοτροφών υψηλής ποιότητας προϋποθέτουν την ύπαρξη και λειτουργία κατάλληλων μηχανημάτων υψηλής πιστότητας. Η χρήση των κατάλληλων Αναμικτήρων, του Δισκόμυλου , των Καδοφόρων Αναβατορίων καθώς και των Αλυσομεταφορέων, εξασφαλίζουν τόσο την απαιτούμενη ποιότητα παραγωγής όσο και την λειτουργικότητα του συγκροτήματος.

Η σύγχρονη και πλήρως αυτοματοποιημένη γραμμή παραγωγής μπορεί και εξυπηρετεί τις ανάγκες μεγάλης ημερήσιας δυναμικότητας τελικής σύνθετης ζωοτροφής.

Η διαφορετικότητα των συστημάτων βρίσκεται στην ικανότητα τους να μπορούν να συνδυάζουν όλες τις πιθανές ανάγκες των πελατών. Παρέχουν δηλαδή τη δυνατότητα παραγωγής χύμα ή συσκευασμένης τελικής σύνθετης ζωοτροφής είτε σ’ αλευρώδη μορφή, είτε σε μορφή pellet,  είτε σε μορφή crumble.

Η διασφάλιση της υγιεινής και καθαριότητας των εγκαταστάσεων καθώς και η ασφάλεια κατά την διάρκεια λειτουργίας του εργοστασίου, συμβάλλουν στην ανάπτυξη και παρουσίαση ολοκληρωμένων διατροφικών συνταγών κατάλληλων και προσαρμοσμένων στις ανάγκες των πτηνών, μηρυκαστικών και άλλων ζώων εκτροφής