Γεωργικές πρακτικές αναγέννησης για προσαρμογή στη κλιματική αλλαγή σε ευαίσθητες περιοχές της Ε.Ε