Ανοικτό κάλεσμα στους αγρότες για συμμετοχή στο έργο AgrOassis