Πιστοποιητικά

Διατηρούμε την υγιεινή και την ποιότητα επειδή νοιαζόμαστε για σας!

Τα προϊόντα που σας προσφέρουμε είναι νόστιμα, άριστης ποιότητας και φρέσκα. Από την παραγωγή, την επεξεργασία και τη διανομή μέχρι το πιάτο, τα προϊόντα μας περνούν από αυστηρό έλεγχο και πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις υγιεινής και ποιότητας (υψηλής θρεπτική αξίας). Όλα τα προϊόντα έχουν εγκριθεί, εξεταστεί και πιστοποιηθεί σε θέματα ασφαλείας από τους ακόλουθους ελέγχους.

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points): Το HACCP είναι ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων που αναλύει και ελέγχει χημικούς και φυσικούς κινδύνους από την παραγωγή πρώτων υλών, προμηθειών και χειρισμού, μέχρι την βιομηχανοποίηση, διανομή και κατανάλωση του τελικού προϊόντος.

 

Πιστοποιητικό FSSC 22000

 

ISO 22000 (Management of food safety): Το ISO22000 είναι ένα πρότυπο διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων που παρέχει βοήθεια στους οργανισμούς και εντοπίζει κινδύνους για την ασφάλεια και ελέγχει τα τρόφιμα. Πολλά από τα σημερινά προϊόντα φαγητού τα οποία διασχίζουν εθνικά σύνορα, οφείλουν να ελέγχονται από διεθνή πρότυπα για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων.

Πιστοποιητικό ISO 22000: 2005 για την Παραδεισιώτης Λτδ
Πιστοποιητικό ISO
 22000: 2005 για τα καταστήματα Λιανικής της Παραδεισιώτης Λτδ


OHSAS (Occupational Health and Safety Advisory Services): Είναι διεθνώς αποδεκτή ως μια μέθοδος αξιολόγησης και ελέγχου των επαγγελματικών συστημάτων διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας κατά συνέπεια είναι σε θέση να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους για το προσωπικό και τους επισκέπτες ή εξωτερικούς εργολάβους ενός οργανισμού, στις εγκαταστάσεις του. Αυτό το πρότυπο επιτρέπει στους οργανισμούς να λάβουν μέρος σε νέες διαδικασίες για τη συνεχή αναθεώρηση και βελτίωση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας.

Πιστοποιητικό BS OHSAS 18001:2007 για την Παραδεισιώτης Λτδ
Πιστοποιητικό BS OHSAS 18001:2007 για τα καταστήματα Λιανικής της Παραδεισιώτης Λτδ