Πηγή γνώσεων οι άνθρωποι μας.. Μια μεγάλη οικογένεια!
Pavlos Paradisiotis
Manager Director

Σε όλους τους τομείς εργασίας μας, από την εκτροφή των κοτόπουλων, το τεχνικό μέρος, την παραγωγή, τις πωλήσεις, το μάρκετινγκ, τη διανομή, το προσωπικό, την τεχνολογία, μέχρι τα οικονομικά και τη διοίκηση, αποδίδουμε αξία στο κάθε μέλος του προσωπικού. Με το να τους προσφέρουμε ένα θετικό εργασιακό περιβάλλον, αναπτύσσουμε και διατηρούμε την αφοσίωσή τους και καλλιεργούμε σ` αυτούς σεβασμό τόσο για την Παραδεισιώτης, όσο και για τους πελάτες μας.

Κατά τη μακρά ιστορία της Παραδεισιώτης, πάντα δίναμε ιδιαίτερη σημασία στην ομαδική δουλειά, στη φιλία και στην εμπιστοσύνη μεταξύ ολόκληρου του εργατικού δυναμικού. Ενδυναμώνοντας το προσωπικό μας ώστε να αναπτύσσει αξιοσημείωτα επίπεδα ικανοτήτων και επαγγελματισμού, εγγυόμαστε τη συνέχιση των υψηλών προδιαγραφών λειτουργίας μας, των ισχυρών και αποτελεσματικών πελατειακών μας σχέσεων και της επιτυχίας ολόκληρης της εταιρείας.

Διαθέσιμες Θέσεις Εργασίας