Σπύρου Κυπριανού 2, 
Γ’ Βιομηχανική Περιοχή Ύψωνα,
4193 Λεμεσός, Κύπρος
Τ. Θ 59721, 4012 Λεμεσός, Κύπρος

+357 25554000

Για κατάσταση λογαριασμού απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: statement@paradisiotis.com

Χρησιμοποιήστε την πιο κάτω φόρμα επικοινωνίας ή εναλλακτικά στείλτε email στην διεύθυνση: paradisiotis@paradisiotis.com