Επικοινωνία


Παραδεισιώτης Λτδ

Διεύθυνση: Γ’ Βιομηχανική  Περιοχή Ύψωνα,
Οδός Σπύρου Κυπριανού Τ.Θ 59721,
Τ.Κ:4012 Λεμεσός-Κύπρος

Τηλέφωνο: +357 25 554 000

Γενικές πληροφορίες στην διεύθυνση: paradisiotis@paradisiotis.com

Για κατάσταση λογαριασμού στην διεύθυνση: statement@paradisiotis.com